Breadcrumb

Listy gratulacyjne z okazji 85. rocznicy powstania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Listy gratulacyjne z okazji 85. rocznicy powstania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

List gratulacyjny Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego - skan (pdf 553kb)

list gratulacyjny prezesa rady ministrów, Mateusza Morawieckiego z okazji 85-lecia ZUS - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego - skan (pdf 701 kb)

list marszałka Sejmu w okazji 85-lecia zus - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny marszałek Sejmu RP, Elżbiety Witek - skan (pdf 2,6 mb)

List gratulacyjny marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek z okazji 85-lecia ZUS - link do pliku pdf (skan)

List gratulacyjny Wojewody Mazowieckiego, Stanisława Sipiery - skan (plik pdf 627 kb)

list gratulacyjny wojewody mazowieckiego z okazji 85-lecia zus - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny Sekretarza Stanu, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, nadinsp. Piotra Walczaka - skan (plik pdf 304 kb)

list gratulacyjny szefa KAS z okazji 85-lecia ZUS - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Huberta Nowaka - skan (plik pdf 397 kb)

list gratulacyjny prezesa Urzędu zamówień publicznych

List gratulacyjny prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr. hab. Marka Zirka-Sadowskiego - skan (plik pdf 870 kb)

list gratulacyny prezesa NSA z okazji 85-lecia ZUS - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandry Hadzik - skan (plik pdf 426 kb)

list gratulacyjny prezes KRUS z okazji 85-lecia ZUS - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nepełnosprawnych, Marleny Maląg - skan (plik pdf 1,1 mb)

list gratulacyjny prezes PFRON z okazji 85-lecia zus - link do pliku pdf skan
List gratulacyjny prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dr. Dominika Rozkruta - skan (plik pdf 2,6 mb)

List gratulacyjny Prezesa GUS z okazji 85-lecia ZUS - link do pliku pdf (skan)

List gratulacyjny prezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. Adama Glapińskiego - skan (plik pdf 123 kb)

list prezesa NBP z okazji 85-lecia ZUS - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny członka zarządu Narodowego Banku Polskiego, Teresy Czerwińskiej - skan (plik pdf 3,3 mb)

List gratulacyjny członka zarządu NBP, Teresy Czerwińskiej z okazji 85-lecia ZUS - link do pliku pdf (skan)

List gratulacyjny Głównego Inspektora Pracy, Wiesława Łyszczka - skan (plik pdf 666 kb)

list gratulacyjny Głównego Inspektora pracy z okazji 85-lecia ZUS - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Jarosława Szymczyka - skan (plik pdf 382 kb)

list gratulacyjny komendanta głównego policji z okazji 85-lecia ZUS - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny prezesa zarządu Poczty Polskiej, Przemysława Sypniewskiego - skan (plik pdf 433 kb)

list gratulacyjny prezesa poczty polskiej z okazji 85-lecia zus - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny przewodniczącego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Zenon Wiśniewski - skan (plik pdf 404 kb)

list gratulacyjny PAN z okazji 85-lecia ZUS - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, prof. dr. hab. med. Andrzeja Matyi - skan (plik pdf 453 kb)

list prezesa naczelnje izby lekarskiej z okazji 85-lecia zus - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej - skan (pdf 560kb)

list gratulacyjny dyrektor CIOP - PIB z okazji 85-lecia ZUS - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny prezydenta Konfederacji Lewiatan, Macieja Wituckiego - skan (plik pdf 775 kb)

list gratulacyjny prezydenta konfederacji lewiatan z okazji 85-lecia zus- link do pliku pdf skan

List gratulacyjny przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego - skan (plik pdf 353 kb)

list przewodniczącego psus - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny prezesa zarządu Instytutu Studiów Podatkowych, prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego - skan (plik pdf 467 kb)

list prezesa zarządu instytutu studów podatkowcyh z okazji 85-lecia zus - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych OPZZ, Andrzeja Radzikowskiego - skan (plik pdf 483 kb)

list przewdniczącego opzz z okazji 85-lecia zus - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego, dr. hab. inż. Marcina Ślęzaka, prof. ITS - skan (plik pdf 308 kb)

list gratulacyjny dyrektora ITS z okazji 85-lecia zus - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Justyny Garbarczyk - skan (plik pdf 5 mb)

List gratulacyjny dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Justyny Garbarczyk - link do pliku pdf (skan)

List gratulacyjny rektora Uniwersytetu Warszawskiego, dr. hab. Marcina Pałysa, prof. ucz. - skan (pdf 2,5 mb)

list gratulacyjny rektora UW z okazji 85-lecia ZUS - link do pliku pdf (skan)

List gratulacyjny rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr. hab. n. med., Mirosława Wielgosia - skan (plik pdf 2,7 mb)

list rektrora WUM z okazji 85-lecia ZUS - link do pliku pdf (skan)

List gratulacyjny dyrektora Insytutu Ekonomii i Finansów SGGW, dr. hab. Jarosława Gołębiewskiego, prof. SGGW - skan (plik pdf 366 kb)

list dyrektora instytutu SGGW z okazji 85-lecia zus - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE - skan (plik pdf 300 kb)

list gratulacyjny rektora uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego - skan (plik pdf 406 kb)

list rektora uniwersytetu warmiNsko-mazurskiego w olsztynie - link do pliku pdf skan

List gratulacyjny rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego - skan (plik pdf 386 kb)

list rektora uniwersytetu ekonomicznego w poznaniu z okazji 85-lecia zus - link do pliku pdf skan