Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji

Gdzie uzyskasz informacje o polskich emeryturach i rentach

Informacje dotyczące polskich świadczeń możesz uzyskać:

  • w najbliższej placówce ZUS,
  • w Oddziale ZUS w Rzeszowie– Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych

    Al. Piłsudskiego 12

    35-075 Rzeszów

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) pod numerem telefonu:

    +48 22 560 16 00 z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych

  • w Centrali ZUS – w Departamencie Rent Zagranicznych

       ul. Szamocka 3, 5

       01-748 Warszawa

      e-mail: drz@zus.pl

 

Gdzie uzyskasz informacje o mołdawskich emeryturach i rentach       

 

Informacje dotyczące emerytur i rent z systemu ubezpieczeniowego Mołdawii, możesz uzyskać:

Narodowa Kasa Ubezpieczeń Społecznych Mołdawii

(Casa Naţională de Asigurări Sociale - CNAS),

Gheorghe Tudor, 3,

MD-2028, Chişinău,

Republica Moldova