Gdzie możesz uzyskać więcej informacji

Gdzie uzyskasz informacje o polskich emeryturach i rentach

Informacje dotyczące polskich świadczeń możesz uzyskać:

 • w najbliższej placówce ZUS,
 • w Oddziale ZUS w Rzeszowie– Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych

  Al. Piłsudskiego 12

  35-075 Rzeszów

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) pod numerem telefonu:

  +48 22 560 16 00 z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych

 • w Centrali ZUS – w Departamencie Rent Zagranicznych

       ul. Szamocka 3, 5

       01-748 Warszawa

      e-mail: drz@zus.pl

 

Gdzie uzyskasz informacje o mołdawskich emeryturach i rentach       

 

Informacje dotyczące emerytur i rent z systemu ubezpieczeniowego Mołdawii, możesz uzyskać:

 • na stronie internetowej: http://www.cnas.md/
 • w instytucji mołdawskiej

Narodowa Kasa Ubezpieczeń Społecznych Mołdawii

(Casa Naţională de Asigurări Sociale - CNAS),

Gheorghe Tudor, 3,

MD-2028, Chişinău,

Republica Moldova