Centrum Obsługi Telefonicznej
22 560 16 00 *

* koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym

Po połączeniu usłyszysz komunikat powitalny. Możesz wybrać jedną z następujących opcji (wybierz w tym celu odpowiednią cyfrę na klawiaturze numerycznej telefonu):

1 – możesz odsłuchać komunikaty informacyjne z wybranego zakresu funkcjonowania ZUS
(24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),
2 – możesz się uwierzytelnić,
3 – uzyskasz dane adresowe placówek ZUS,
0 – połączysz się z konsultantem COT po wybraniu zakresu rozmowy.

Konsultanci COT są dostępni pon. - pt. w godz. 7.00 - 18.00.

Skontaktuj się z ZUS przez Skype

Skype: zus_centrum_obslugi_tel 

Aby skorzystać z usługi musisz mieć zainstalowany program Skype.

Połączenia wykonywane przez Skype są automatycznie kierowane do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Gdy nie możesz się połączyć, spróbuj ponownie za kilka minut.

Skontaktuj się z ZUS za pośrednictwem formularza

Formularz kontaktowy zapytania ogólnego 
Formularz kontaktowy zapytania ogólnego (w przeciwieństwie do poczty elektroniczna e-mail) gwarantuje bezpieczeństwo przekazywanych informacji. Dlatego możesz podać w nim swoje dane dotyczące Twojej sprawy.

Odpowiedź otrzymasz na podany w formularzu adres e-mail. Będzie ona zawierała informacje ogólne, bez danych szczegółowych z Twojego konta.

Dlatego, jeśli masz zarejestrowane konto na Platformie Usług Elektronicznych, a chcesz uzyskać szczegółowe informacje w swojej sprawie, skorzystaj z opcji „Zadaj pytanie ZUS”, która jest dostępna po zalogowaniu na konto.

Zadaj pytanie pracownikowi ZUS

Zadaj pytanie pracownikowi ZUS, a otrzymasz od razu odpowiedź on-line.
Usługa dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00.

 • Skontaktuj się z ZUS za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,

adres e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl
Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail należy kierować wszelkie pytania ogólne z zakresu działalności ZUS.

Poczta elektroniczna e-mail nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazywanych informacji, dlatego nie należy za jej pośrednictwem przekazywać informacji osobistych.

Infolinia ZUS 22 560 16 00

Możesz wybrać profil tematyczny rozmowy:

Otrzymasz także informacje o sprawach związanych z orzecznictwem lekarskim, prewencją i rehabilitacją.

Ważne!
Pełne informacje w swojej sprawie uzyskasz przez telefon, jeżeli podasz identyfikator PUE i hasło (PIN) do COT. Jeżeli tego nie zrobisz, podamy Ci tylko informacje ogólne.

W trakcie rozmowy z konsultantem możesz przejść uwierzytelnienie za pomocą pytań zadawanych przez konsultanta. Będzie on mógł wtedy potwierdzić Twoje stwierdzenie lub mu zaprzeczyć albo udzielić Ci niektórych informacji z konta w ZUS.

 1. (Pomoc techniczna) – otrzymasz pomoc techniczną dotyczącą programu Płatnik i Platformy Usług Elektronicznych, w tym m.in.:
  • jak skonfigurować komputer w zależności od systemu operacyjnego,
  • jak zainstalować oprogramowanie,
  • jak zdefiniować profil użytkownika,
  • jak przygotowywać i wysyłać dokumenty i wnioski,
  • jak usunąć błędy i ich przyczyny (zwłaszcza błędy, przez które opóźnia się wysyłka do ZUS dokumentów rozliczeniowych) itp.
 2. (Renty i emerytury) – otrzymasz podstawowe informacje na temat emerytur i rent, w tym dotyczące m.in.:
  • rodzajów świadczeń,
  • warunków ich uzyskania,
  • zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
  • warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
  • zasad obliczania kapitału początkowego,
  • zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w zakresie emerytur i rent.
  • zasad uzyskania jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy
 3. (Zasiłki) – otrzymasz informacje na temat świadczeń krótkoterminowych, w tym dotyczące m.in.:
  • rodzajów zasiłków,
  • warunków ich uzyskania,
  • zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
  • warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
  • zagadnień dotyczących koordynacji  systemów ubezpieczeń społecznych w zakresie zasiłków.
 4. (Informacje dla ubezpieczonych) – otrzymasz informacje dotyczące m.in.:
  • rodzajów ubezpieczeń społecznych,
  • zasad podlegania tym ubezpieczeniom (w tym również ubezpieczeniu zdrowotnemu),
  • sposobu obliczania podstawy wymiaru składek i ich wysokości,
  • zasad zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowywania ubezpieczonych,
  • zasad uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych,
  • kwestii dotyczących ubezpieczeń osób migrujących, w tym poświadczania przebytych okresów ubezpieczenia.
 5. (Informacje dla płatników) – otrzymasz informacje dotyczące obowiązków płatnika składek, w tym m.in.:
  • zasad i terminów sporządzania i przekazywania dokumentów oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zasad rozliczania konta płatnika składek oraz wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, 
  • możliwości udzielenia pomocy płatnikom w trudnej sytuacji finansowej, tj. odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty, umorzenie,
  • zasad udzielania pomocy publicznej,
  • kwestii związanych z egzekucją należności na rzecz ZUS i innymi sankcjami wynikającymi z niewykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 6. (Informacje dla lekarzy) – otrzymasz informacje dotyczące m.in.:
  • zasad wydawania uprawnień do wystawania zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA,
  • zasad wydawania lekarzom bloczków formularzy zwolnień lekarskich ZUS ZLA,
  • zasad wypełniania, korygowania i przesyłania formularzy ZUS ZLA (oraz e-ZLA),
  • postępowania z niewykorzystanymi, zagubionymi lub skradzionymi formularzami zwolnień lekarskich, kwestii związanych z kontrolą wydawania zaświadczeń lekarskich itp.