Breadcrumb

ABC przedsiębiorcy

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY

Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne

W ramach tego seminarium będziemy poruszać kwestie delegowania pracowników do pracy za granicę jak również „uciekania” za granicę w celu optymalizacji w opłacaniu składek i wynikających z tego tytułu konsekwencji

W internecie pojawiają się oferty „uciekania za granicę w celu optymalizacji składek”. Polega to na całkowitym zaprzestaniu opłacania w Polsce składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i zatrudnienie w firmie, która ma siedzibę w Wielkiej Brytanii lub w innym kraju jak Czechy, Słowacja, Litwa.

Jeśli podejrzewasz, że praca za granicą jest fikcyjna, możesz skorzystać z pomocy instytucji właściwej- odpowiednika ZUS w innym kraju i wystąpić o udzielenie informacji na temat danej firmy. Możesz się zwrócić również o przeprowadzenie kontroli, a także o informację, czy byłeś tam rzeczywiście zatrudniony.

Jeżeli praca, czy praca na własny rachunek faktycznie wykonywana była jedynie na terytorium Polski zastosowanie ma ustawodawstwo polskie. A zatem muszą być opłacone składki za ten okres w Polsce. Jeżeli dotyczy to okresu wstecznego – to wraz z odsetkami.

Przygotowaliśmy seminarium, podczas którego chcemy przekazać Państwu informacje o zasadach podlegania ustawodawstwu polskiemu. Dowiedzą się Państwo także o tym, jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby pracując poza granicami Polski oraz wysyłając pracowników na teren innego państwa członkowskiego mógł opłacać składki w Polsce.

Chcemy Państwu:

 • wskazać czym jest delegowanie pracowników i jakie warunki należy spełnić aby pracownicy pozostali w ustawodawstwie polskim,
 • powiedzieć czym charakteryzuje się wykonywanie pracy w kilku państwach jednocześnie,
 • wyjaśnić, kiedy mamy do czynienia z przeniesieniem działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego a kiedy z wykonywaniem działalności w co najmniej dwóch krajach jednocześnie,
 • ponadto wskazać na zagrożenia dotyczące pracy marginalnej.

W trakcie tego szkolenia dowiecie się Państwo:

 1. o obowiązujących przepisach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 2. o ogólnych zasadach dotyczących  ustawodawstwa właściwego,
 3. jak na podstawie prawa wspólnotowego definiujemy pojęcie pracownika i osoby prowadzącej działalność,
 4. o zasadach szczególnych dotyczących ustawodawstwa właściwego,
 5. o tzw. „uciekaniu” za granicę w celu optymalizacji składek,
 6. o procedurze ustalania ustawodawstwa właściwego,
 7. o zaświadczeniu potwierdzającym ustawodawstwo właściwe.

Jeśli nie możesz skorzystać z seminarium zapoznaj się z prezentacją "Zatrudniam legalnie - pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne" (pdf 977 MB).