Ścieżka nawigacji

JANINA PETELCZYC biogram

JANINA PETELCZYC biogram

JANINA PETELCZYC

Doktor. Pracowniczka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 r. obroniła pracę doktorską pt. „Pracownicze programy emerytalne w krajach Unii Europejskiej. Analiza porównawcza”. Zainteresowania naukowe: zabezpieczenie społeczne, szczególnie systemy emerytalne, międzynarodowa porównawcza polityka społeczna, polityka społeczno-gospodarcza w Brazylii.

24 kwietnia 2017 poniedziałek
15.45−16.15

Znaczenie dodatkowego zaopatrzenia emerytalnego dla adekwatności systemu emerytalno-rentowego

JANINA PETELCZYC fota

 

zdjęcie