Ścieżka nawigacji

HANNA ZALEWSKA biogram

HANNA ZALEWSKA biogram

HANNA ZALEWSKA

Dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Uczestniczka i referentka wielu konferencji naukowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, polityki społecznej, demografii i finansów publicznych. Autorka i współautorka szeregu artykułów i publikacji na temat ubezpieczeń społecznych. Zainteresowania zawodowe: wpływ zmian demograficznych na system emerytalny, aspekt finansowy ubezpieczeń społecznych w kontekście prognozowania długoterminowego.

25 kwietnia 2017 wtorek
10.00−10.30

Co to jest „właściwy” wiek emerytalny? Związek między demografią, warunkami pracy, stanem zdrowia. Rola rent inwalidzkich

HANNA ZALEWSKA fota

 

zdjęcie