Ścieżka nawigacji

THORSTEN HEIEN biogram

THORSTEN HEIEN biogram

THORSTEN HEIEN

Doktor. Od 2001 r. dyrektor Social Policy Research – badania w zakresie zaopatrzenia i zabezpieczenia emerytalnego w Kantar Public Germany (wcześniej: TNS Infratest Sozialforschung). Odpowiada m.in. za badania dotyczące biografii i zabezpieczenia emerytalnego (LeA) na zlecenie Deutsche Rentenversicherung DRV (niemiecka instytucja ubezpieczeń społecznych) i Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, jak również bezpieczeństwa emerytalnego w Niemczech (ASID) na zlecenie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych. Po ukończeniu socjologii i ekonomii na Uniwersytecie w Osnabrück w latach 1998–2001 został pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Bielefeld. Tam doktoryzował się w 2002 r. pracą „Oczekiwania obywateli w zakresie dobrobytu i bezpieczeństwa socjalnego a społeczno-polityczne realia w Europie”.

24 kwietnia 2017 poniedziałek
15.45−16.15

III filar – znaczenie dodatkowych systemów emerytalnych

THORSTEN HEIEN fota

 

zdjęcie