Ścieżka nawigacji

DOROTA BIENIASZ biogram

DOROTA BIENIASZ biogram

DOROTA BIENIASZ

Członek Zarządu ZUS ds. świadczeń. Od początku kariery zawodowej związana z tematyką zabezpieczenia społecznego. Z wykształcenia jest prawnikiem po Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również podyplomowe studia Prawa Europejskiego prowadzone przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wraz z Francuską Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Pracowała kolejno w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W ostatnich latach była członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a także zastępcą dyrektora zespołu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Pracując w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS, brała udział w przygotowaniach do wprowadzenia systemu koordynacji zabezpieczenia społecznego w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Opracowywała i negocjowała także szereg umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego.

25 kwietnia 2017 wtorek
11.25−12.40

Moderator sesji III: Zmiany na rynku pracy i ich wpływ na systemy emerytalne

DOROTA BIENIASZ fota

 

zdjęcie