Ścieżka nawigacji

Biogram Ł. Sroka Kraków 2019

Biogram Ł. Sroka Kraków 2019

ŁUKASZ TOMASZ SROKA

Dr hab. prof. UP, historyk, infobroker, Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, visiting profesor Uniwersytetu Lwowskiego.

Zainteresowania  naukowe: badania nad historią i edukacją w zakresie ubezpieczeń społecznych, struktury  społeczne  XIX – XX  wieku (szczególnie  elity), mniejszości narodowe i religijne (szczególnie Żydzi), stosunki polsko-izraelskie, badania  nad  rozwojem  miast, źródłoznawstwo i wykorzystanie metod źródłoznawczych w pracy infobrokera. 

Granty i prace badawcze: w 2009 roku kierował międzynarodowym zespołem badawczym, który przygotował ekspertyzę dotyczącą ubezpieczeń społecznych Żydów podczas II wojny światowej dla potrzeb Landessozialgerichte Nordrhein – Westfalen z siedzibą w Essen. Granty Narodowego Centrum Nauki: w latach 2013 – 2016 zrealizował grant: "Żydzi we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej (1867 - 1914). Pomiędzy tradycją a modernizacją". Od 2016 realizuje grant NCN: "Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku".

Autorstwo: autor i współautor ponad stu artykułów naukowych i sześciu książek opublikowanych m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii i na Ukrainie. W jego dorobek wpisują się m.in. książki: 70 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1934–2004), Warszawa 2004, [wspólnie z Olafem Rzegotką], Rada  Miejska  we  Lwowie  w  okresie  autonomii  galicyjskiej  1870-1914.  Studium  o  elicie władzy, Kraków 2012,  Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł, Kraków-Budapeszt 2015, [wspólnie z Mateuszem Sroką]. Ostatnio opublikował: "In the Light of Vienna. Jews in Lviv - between Tradition and Modernisation (1867-1914), Berlin 2018 oraz „Demokracja izraelska” (wspólnie z K. Chaczko i A. Skorkiem, z przedmową Szewacha Weissa (Warszawa 2018).

Współpraca międzynarodowa: uczestnik kilku międzynarodowych projektów naukowych, realizowanych przez uczelnie: Oxford University, Beit Berl College w Izraelu, Ariel University i Levinsky College of Education. Koordynator polsko-izraelskiego projektu naukowego: „Polish-Israeli cooperation experience: The 130th anniversary of the Zionist Congress in Katowice”.

4 kwietnia 2019 czwartek
13.30−15.00

prelegent oraz prowadzenie panelu:

INFOBROKERING W SŁUŻBIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

* Czy potrzebny nam broker ubezpieczeń społecznych i kto mógłby nim być?

ŁUKASZ TOMASZ SROKA fota Kraków

 

zdjęcie