Ścieżka nawigacji

Biogram M. Jacyno Kraków 2019

Biogram M. Jacyno Kraków 2019

MAŁGORZATA JACYNO

Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią kultury. Główne publikacje: Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 1997, Alina Szulżycka (współautorka), Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, Oficyna Naukowa, Warszawa, 1999, Kultura w czasach globalizacji (red. M.Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny), Wydawnictwo IFiS PAN, 2004, Warszawa, Kultura indywidualizmu, 2007, PWN, Warszawa (wyd. w j. rosyjskim Kultura indiwidualizma, 2012, Gumanitarnyj Centr, Charków, wyd. w j. czeskim Kultura individualismu, 2012, Sociologicke Nakladateltsvi, Praha), Przewodnik socjologiczny po Warszawie (red.), Oficyna Naukowa, 2016, Warszawa, Kultura na peryferiach (red. M. Jacyno, T. Kukołowicz, M. Lewicki), Narodowe Centrum Nauki, 2018, Warszawa.

 4 kwietnia 2019 czwartek
11.15−12.45

prelegent:

ŚWIADOMOŚĆ RYZYKA W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

* Jak badać świadomość ryzyka w ubezpieczeniach społecznych? Potrzeba interdyscyplinarnego podejścia.

* Jak skutecznie upowszechniać wiedzę o ubezpieczeniach społecznych? 

 

4 kwietnia 2019 czwartek
15.30−17.00

dyskusja panelowa:

KULTUROWE KONTEKSTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

* Jak współczesna kultura komunikuje zagadnienia związane z realizacją ryzyk życiowych?
* Ubezpieczenia społeczne „ukryte” w przekazach kulturowych (dziedziny sztuki, twórcy, odbiorcy, struktura przekazu)

fota M. Jacyno Kraków 2019

 

zdjęcie M. Jacyno