Obsługa wniosków o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez kwoty miesięcznego zmniejszenia