Podatnik

Podatnik

Podatnik – osoba fizyczna, jeżeli miejscem jej zamieszkania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegająca obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.