Pełnomocnik

Pełnomocnik

Pełnomocnik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego złożonego przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) lub zgłoszone do protokołu w oddziale ZUS. Wzór pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  (Pełnomocnictwo ZUS–PEL) znajduje się na stronie ZUS w zakładce „wzory formularzy”).