Gdzie możesz uzyskać więcej informacji

Gdzie uzyskasz informacje o polskich emeryturach i rentach

Informacje dotyczące polskich świadczeń możesz uzyskać:

 • w najbliższej placówce ZUS,
 • w I Oddziale ZUS w Warszawie – Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych

  ul. Senatorska 6/8

  00-917 Warszawa

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) pod numerem telefonu:

  +48 22 560 16 00 z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych

 • w Centrali ZUS – w Departamencie Rent Zagranicznych

       ul. Szamocka 3, 5

       01-748 Warszawa

      e-mail: drz@zus.pl

 

Gdzie uzyskasz informacje o macedońskich emeryturach i rentach     

 

Informacje dotyczące emerytur i rent z systemu ubezpieczeniowego Macedonii Północnej, możesz uzyskać:

 • na stronie internetowej: http://www.piom.com.mk/
 • w instytucji macedońskiej

Funduszu Ubezpieczenia Emerytalnego i Rentowego Macedonii Północnej

"12 Ударна бригада" бб

1000 Скопје

Р. Македонија