Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji

Gdzie uzyskasz informacje o polskich emeryturach i rentach

Informacje dotyczące polskich świadczeń możesz uzyskać:

  • w najbliższej placówce ZUS,
  • w I Oddziale ZUS w Warszawie – Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych

    ul. Senatorska 6/8

    00-917 Warszawa

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) pod numerem telefonu:

    +48 22 560 16 00 z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych

  • w Centrali ZUS – w Departamencie Rent Zagranicznych

       ul. Szamocka 3, 5

       01-748 Warszawa

      e-mail: drz@zus.pl

 

Gdzie uzyskasz informacje o macedońskich emeryturach i rentach     

 

Informacje dotyczące emerytur i rent z systemu ubezpieczeniowego Macedonii Północnej, możesz uzyskać:

Funduszu Ubezpieczenia Emerytalnego i Rentowego Macedonii Północnej

"12 Ударна бригада" бб

1000 Скопје

Р. Македонија