Informacje ogólne

Kto może skorzystać z umowy między Polską i Macedonią

Pracowałeś w Polsce i w Macedonii i chcesz się ubiegać o emeryturę lub rentę? Dowiedz się, jakie korzyści wynikają dla Ciebie z umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską i Macedonią.

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską i Macedonią  weszła w życie 1 lipca 2007 r. Z umowy mogą skorzystać osoby, które pracowały w Polsce i w Macedonii, i chcą ubiegać się o emeryturę lub rentę.

Która instytucja przyzna Ci emeryturę lub rentę, jeśli pracowałeś w Polsce i w Macedonii

Jeśli pracowałeś w Polsce i w Macedonii, możesz otrzymywać dwie emerytury lub renty – od nas oraz z macedońskiej instytucji ubezpieczeniowej. Musisz jednak spełnić warunki do przyznania tych świadczeń, które są określone w przepisach obowiązujących w Polsce oraz
w Macedonii.

Ważne!
My wypłacimy Ci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast macedońska instytucja wypłaci Ci świadczenie za okresy pracy w Macedonii.

Jakie korzyści daje Ci umowa z Macedonią

Przepisy umowy ułatwiają nabycie emerytury lub renty, jeśli pracowałeś w Polsce i w Macedonii.

Podamy Ci kilka przykładów:

  • jeśli wystąpisz do nas o emeryturę lub rentę, ale Twój polski staż ubezpieczenia okaże się  zbyt krótki, abyś nabył prawo do polskiego świadczenia, wówczas doliczymy Twoje macedońskie okresy ubezpieczenia;
  • jeśli złożyłeś do nas wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy ale stałeś się niezdolny do pracy w czasie ubezpieczenia w Macedonii uznamy ten warunek za spełniony;
  • jeśli masz emeryturę lub rentę z ZUS, a mieszkasz w Macedonii możemy Ci ją wypłacać na rachunek w Macedonii.

Nie musisz też składać dwóch oddzielnych wniosków o emeryturę lub rentę jeśli pracowałeś w Polsce i w Macedonii. Wniosek składasz w państwie, w którym mieszkasz. Jeśli mieszkasz w Polsce złóż wniosek do nas, a my prześlemy go do macedońskiej instytucji ubezpieczeniowej. Umożliwiają nam to przepisy umowy z Macedonią.