Ścieżka nawigacji

24 kwietnia 2017, poniedziałek

24 kwietnia 2017, poniedziałek

24 kwietnia 2017, poniedziałek alt

Program konferencji z okazji 40-lecia stosowania polsko-niemieckiej Umowy o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym

ADEKWATNOŚĆ SYSTEMÓW EMERYTALNYCH

10.00−11.00     Rejestracja uczestników

11.00−11.35     Otwarcie konferencji

 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS
 • Gundula Roßbach, Prezes DRV Bund
 • Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Yasmin Fahimi, Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych

11.35−12.05     Referaty wprowadzające:

 • Międzynarodowe standardy zabezpieczenia dochodów na starość

prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS

 • Adekwatny dochód dla osób starszych w krajach Unii Europejskiej: wyzwania i polityka wdrożenia na podstawie raportu UE 2015 Adekwatne emerytury

Costas Stavrakis, starszy aktuariusz zabezpieczenia społecznego i specjalista w dziedzinie emerytur, Departament Zabezpieczenia Społecznego, Międzynarodowa Organizacja Pracy, b. szef Grupy Roboczej UE ds. Starzenia się Społeczeństwa

12.05−12.20     Przerwa kawowa

12.20−13.45     SESJA I – ADEKWATNOŚĆ EMERYTUR I BEZPIECZEŃSTWO DOCHODOWE NA STAROŚĆ

Moderator sesji: prof. dr hab. Maciej Żukowski, Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

12.25−12.55     Adekwatność w kontekście przeobrażeń polityki społecznej

dr Zofia Czepulis-Rutkowska, Instytut Pracy i Polityki Społecznej

prof. dr Cornelius Torp, Wolny Uniwersytet w Berlinie

12.55−13.25     Jak polityka społeczna definiuje adekwatność świadczeń emerytalnych (stopy zastąpienia a dochód minimalny), adekwatność a możliwości finansowania – dwie strony tego samego medalu

dr Krzysztof Hagemejer, Collegium Civitas

Andrew Reilly, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

13.25−13.45     Dyskusja

13.45−14.45     Przerwa obiadowa

14.45−16.45     SESJA II − JAK MIERZYĆ ADEKWATNOŚĆ SYSTEMÓW EMERYTALNYCH?

Moderator sesji: dr Stephan Fasshauer, Dyrektor Zarządzający DRV Berlin-Brandenburg

14.45−15.15     Rola emerytur minimalnych w systemie składkowym a rola nieskładkowych gwarancji minimalnych (emerytura obywatelska, pomoc społeczna)

dr Andrzej Szybkie, Dyrektor Departamentu Rent Zagranicznych ZUS

prof. dr Gerhard Bäcker, Uniwersytet Duisburg-Essen

15.15−15.45     Rola rent rodzinnych, kwestia podziału uprawnień emerytalnych w sytuacji rozwodu, dziedziczenie uprawnień emerytalnych

dr hab. Dorota Dzienisiuk, Uniwersytet Warszawski

prof. dr Franz Ruland, Monachium emerytowany dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Niemieckich Instytucji Ubezpieczeń Społecznych, Monachium

15.45−16.15     Znaczenie dodatkowego zaopatrzenia emerytalnego dla adekwatności systemu emerytalno-rentowego

dr Janina Petelczyc, Uniwersytet Warszawski

dr Thorsten Heien, Kantar Public Deutschland

16.15−16.30     Dyskusja

16.30−16.45     Podsumowanie: prof. dr hab. Maciej Żukowski i dr Stephan Fasshauer

16.45−17.15     Przejazd uczestników konferencji do Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

17.15−18.30     Powitanie gości przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Marcina Pałysa. Dyskusja panelowa: „Historia Niemiec jako państwa socjalnego – wnioski na dziś i na przyszłość”

Uczestnicy:

 • dr Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Yasmin Fahimi, Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych
 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS
 • Gundula Roßbach, Prezes DRV Bund
 • prof. dr Gesine Schwan, była Rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina
 • Moderacja: dr Gerhard Gnauck, korespondent dziennika „Die Welt” w Warszawie

18.30−19.00     Otwarcie wystawy „Z myślą o przyszłości. Ilustrowana historia Niemiec jako państwa socjalnego

19.00−19.30     Przejazd do Ambasady Niemiec

19.30    Przyjęcie w rezydencji Ambasadora Niemiec – Rolfa Nikela, ul. Jazdów 12