Ścieżka nawigacji

Konferencja z okazji 40-lecia stosowania polsko-niemieckiej Umowy o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym

Konferencja z okazji 40-lecia stosowania polsko-niemieckiej Umowy o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym

Konferencja z okazji 40-lecia stosowania polsko-niemieckiej Umowy o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym

logo konferencji

Adekwatność systemów emerytalnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz niemiecka instytucja ubezpieczenia emerytalnego, Deutsche Rentenversicherung (DRV) zapraszają na konferencję o adekwatności polskiego i niemieckiego systemu emerytalnego.

Wyzwania demograficzne, migracyjne i ekonomiczne początku XXI wieku jak nigdy dotąd konfrontują nas w szczególności z pytaniem o szeroko rozumianą adekwatność systemów emerytalnych, czyli ich zdolność do wypełniania funkcji, do której zostały powołane.

Konferencja wpisuje się w inicjatywę sprzed dwóch lat, jaką były obchody 40-lecia polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, liczonego od daty zawarcia umowy z dnia 9 października 1975 r. pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Republiką Federalną Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym.

Konferencja zorganizowana 24 i 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie stanowi kontynuację obchodów 40-lecia współpracy ZUS i DRV. Z satysfakcją podkreślamy, że kontakty na wszystkich płaszczyznach działania instytucji ubezpieczeń społecznych Polski i Niemiec są pełne wzajemnego zaufania, zrozumienia i szacunku dla partnera.