Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Pobieranie emerytury lub renty z Kanady a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Pobieranie emerytury lub renty z Kanady a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Jeśli pracowałeś w Polsce i w Kanadzie, możesz otrzymywać dwie emerytury lub renty – od nas i z kanadyjskiej instytucji ubezpieczeniowej. Musisz jednak spełnić warunki do emerytury lub renty z każdego z tych państw. 

Ważne!
My wypłacimy Ci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast kanadyjska instytucja wypłaci Ci świadczenie za okresy ubezpieczenia w Kanadzie. Na podstawie przepisów kanadyjskich może przysługiwać Ci też emerytura za okresy zamieszkania w Kanadzie.  

Czy pobieranie kanadyjskiej emerytury lub renty ma wpływ na Twoją emeryturę lub rentę z ZUS

To, że pobierasz emeryturę lub rentę z kanadyjskiego systemu zabezpieczenia społecznego nie spowoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty z ZUS. Kanadyjskie świadczenia nie wpłyną również na zmniejszenie wysokości świadczeń, które Ci wypłacamy.