Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Emerytura dla osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949r. i pracowały w Kanadzie

Emerytura dla osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949r. i pracowały w Kanadzie

Jeśli urodziłeś się przed 1949 r., to jesteś już w wieku emerytalnym. Przyznamy Ci emeryturę, jeśli spełniasz warunki, które dotyczą stażu ubezpieczeniowego.

Jakie są warunki do przyznania polskiej emerytury, dla osób urodzonych przed 1949 r.

Powszechny wiek emerytalny w Polsce, który wynosi:

  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn.

Wymagany do emerytury staż ubezpieczeniowy, który wynosi:

  • 20 lat dla kobiet,
  • 25 lat dla mężczyzn.

Dowiedz się więcej na temat stażu ubezpieczeniowego  i polskich okresów uwzględnianych do emerytury .

Jeśli nie możesz udokumentować tak długiego okresu ubezpieczenia, to przyznamy Ci emeryturę, jeśli Twój staż wynosi co najmniej:

  • 15 lat w przypadku kobiet,
  • 20 lat w przypadku mężczyzn.

Emerytura za krótszy staż nie będzie jednak podwyższona do kwoty najniższej emerytury. 

Czy doliczymy Ci do stażu ubezpieczeniowego w Polsce okresy ubezpieczenia w Kanadzie

Jeśli Twój staż ubezpieczeniowy w Polsce jest za krótki do przyznania emerytury, to do polskich okresów doliczymy Twoje kanadyjskie okresy ubezpieczenia oraz kanadyjskie okresy zamieszkania, określone w ustawie zabezpieczenia emerytalnego Kanady.

Jeżeli, po dodaniu polskich i kanadyjskich okresów Twój staż ubezpieczeniowy nadal będzie za krótki, abyśmy mogli Ci przyznać polską emeryturę, doliczymy Ci okresy ubezpieczenia z innych państw, w których pracowałeś. Możemy doliczyć okresy ubezpieczenia z państw, z którymi Polska i Kanada zawarły umowę o zabezpieczeniu społecznym. Są to:

Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr,  Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włoch i USA.

Ważne!
Doliczymy Twoje zagraniczne okresy ubezpieczenia, które nie pokrywają się z Twoimi polskimi okresami ubezpieczenia.

Przykład
Pan Jarosław urodził się w 1948 r. Pracował 17 lat w Polsce, a od 10 lat mieszka i pracuje w Kanadzie. Jako mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949 r. musi mieć co najmniej 25 lat stażu ubezpieczeniowego, żeby dostać emeryturę z ZUS. Okres ubezpieczenia w Polsce jest więc zbyt krótki. Dlatego do polskiego stażu ubezpieczeniowego pana Jarosława doliczymy 10 lat pracy w Kanadzie. W ten sposób pan Jarosław uzyska emeryturę z ZUS. 

Jeśli Twój staż ubezpieczeniowy w Polsce wystarczy do przyznania emerytury z ZUS, to nie ma potrzeby, żeby doliczać Twoje zagraniczne okresy pracy.  

Przykład
Pani Anna urodziła się w 1948 r. Pracowała 25 lat w Polsce i 15 lat w Kanadzie. Jako kobieta urodzona przed 1 stycznia 1949 r. musi mieć co najmniej 20 lat stażu ubezpieczenia, aby otrzymać emeryturę z ZUS. Okres ubezpieczenia pani Anny w Polsce jest wystarczający, abyśmy przyznali jej tę emeryturę. Dlatego nie ma potrzeby, żeby doliczyć okresy pracy za granicą do polskiego stażu ubezpieczeniowego.

Sprawdź, jak obliczymy wysokość Twojej emerytury.

Czy okresy ubezpieczenia w Kanadzie mają wpływ na wysokość emerytury

Jeżeli Twój polski staż ubezpieczeniowy był za krótki, abyśmy przyznali Ci emeryturę, i musieliśmy doliczyć okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w Kanadzie, to uwzględnimy je również do obliczenia wysokości polskiej emerytury. Emeryturę obliczymy w proporcji, jako stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i zagranicznych okresów ubezpieczenia lub zamieszkania. Będziemy wypłacać emeryturę tylko za staż ubezpieczeniowy w Polsce. Za pracę oraz zamieszkanie w Kanadzie możesz otrzymać emeryturę z kanadyjskiej instytucji ubezpieczeniowej.

Przykład
Pan Krzysztof urodził się w 1948 r. Pracował 15 lat w Polsce i 20 lat w Kanadzie. Jako mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949 r. musi mieć co najmniej 25 lat stażu ubezpieczenia, żeby dostać emeryturę z ZUS. Okres ubezpieczenia pana Krzysztofa w Polsce jest za krótki, abyśmy przyznali mu emeryturę. Dlatego do polskiego stażu ubezpieczenia doliczymy 20 lat pracy w Kanadzie. Panu Krzysztofowi obliczymy emeryturę w proporcji polskich okresów ubezpieczenia (15 lat) do sumy polskich i kanadyjskich okresów ubezpieczenia (35 lat), czyli 15/35. W ten sposób obliczamy emeryturę proporcjonalną. Będziemy ją wypłacać panu Krzysztofowi tylko za jego polskie okresy ubezpieczenia. Natomiast za jego pracę w Kanadzie emeryturę będzie wypłacała kanadyjska instytucja ubezpieczeniowa.

Ważne!
Do obliczenia wysokości emerytury weźmiemy tylko Twoje zarobki za pracę w Polsce.

Czy musisz rozwiązać umowę o pracę w Kanadzie, aby otrzymać emeryturę z ZUS

Abyśmy  mogli wypłacać Ci emeryturę, musisz rozwiązać umowy o pracę ze wszystkimi pracodawcami. Jeśli tego nie zrobisz, przyznamy Ci emeryturę, ale nie podejmiemy jej wypłaty.  Rozwiązać musisz również umowę o pracę z pracodawcą w Kanadzie. Jeśli tego nie zrobisz, wstrzymamy wypłatę Twojej emerytury do czasu, aż rozwiążesz stosunek pracy i przedstawisz nam dokument, który to potwierdzi.

Jeśli otrzymasz już emeryturę z ZUS, możesz ponownie się zatrudnić, nawet u tego samego pracodawcy. Nadal będziemy wypłacać Ci emeryturę.