Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Formularze - umowa z Kanadą o zabezpieczeniu społecznym

Formularze - umowa z Kanadą o zabezpieczeniu społecznym

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Ważne!
Do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

Dowiedz się więcej na temat dokumentów, które mogą potwierdzić Twoje zatrudnienie i zarobki uzyskiwane w Polsce.

Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dodatkowo:

Wypełnij również formularz o świadczenie z kanadyjskiej instytucji ubezpieczeniowej:

Możesz skorzystać z Informatora pomocniczego do tego wniosku IP-PL-CAN 1, który zawiera wskazówki i informacje, które ułatwią Ci wypełnienie formularzy (wersja polska, wersja angielska, wersja francuska);

Do wniosku o kanadyjską rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz:

Możesz skorzystać z Informatora pomocniczego do tego wniosku IP-PL-CAN 1 (DI), który zawiera wskazówki i informacje, które ułatwią Ci wypełnienie tych formularzy (wersja polska, wersja angielska, wersja francuska).

Możesz skorzystać z Informatora pomocniczego do tego wniosku IP-PL-CAN 3, który zawiera wskazówki i informacje, które ułatwią Ci wypełnienie formularzy (wersja polska, wersja angielska, wersja francuska).

Ważne!
Do wniosku o kanadyjską emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie i wyliczenie Ci tego świadczenia z Kanady.

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Kanadzie

Wypełnij jeden z poniższych wniosków:

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające polskie okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) i wysokość wynagrodzenia, które osiągałeś w Polsce.

Do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS dołącz:

Ważne!
We wniosku wpisz swoje dane identyfikacyjne, m.in. numer PESEL. Jeżeli go nie masz, wpisz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (może być zagraniczny). Podaj nam również polski numer NIP, jeśli jest to Twój identyfikator podatkowy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wypełnienia formularzy i przyznawania polskich świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie polsko-kanadyjskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym przeczytaj następujące Informatory:

Gdzie znajdziesz potrzebne druki

Formularze wniosków o polskie i kanadyjskie świadczenia dostępne są:

  • w salach obsługi klienta w naszych placówkach,
  • na naszej stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „Wzory formularzy”,
  • na stronie internetowej kanadyjskiej instytucji ubezpieczeniowej www.servicecanada.gc.ca.