Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Emerytura dla osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949r. i pracowały w Korei Południowej

Emerytura dla osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949r. i pracowały w Korei Południowej

Jeśli urodziłeś się przed 1949 r., to jesteś już w wieku emerytalnym. Przyznamy Ci emeryturę, jeśli spełniasz warunki, które dotyczą stażu ubezpieczeniowego.

Jakie są warunki do przyznania polskiej emerytury, dla osób urodzonych przd 1949 r.

Powszechny wiek emerytalny w Polsce, który wynosi:

  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn.

Wymagany do emerytury staż ubezpieczeniowy, który wynosi:

  • 20 lat dla kobiet,
  • 25 lat dla mężczyzn.

Dowiedz się więcej na temat stażu ubezpieczeniowego  i polskich okresów uwzględnianych do emerytury .

Jeśli nie możesz udokumentować tak długiego okresu ubezpieczenia, to przyznamy Ci emeryturę, jeśli Twój staż wynosi co najmniej:

  • 15 lat w przypadku kobiet,
  • 20 lat w przypadku mężczyzn.

Emerytura za krótszy staż nie będzie jednak podwyższona do kwoty najniższej emerytury.

Czy doliczymy Ci do stażu ubezpieczeniowego w Polsce okresy ubezpieczenia w Korei Południowej

Jeśli Twój staż ubezpieczeniowy w Polsce jest za krótki do przyznania emerytury, to do polskich okresów doliczymy Twoje okresy ubezpieczenia w Korei Południowej.

Jeżeli po zsumowaniu polskich i koreańskich okresów ubezpieczenia, Twój staż ubezpieczeniowy nadal jest za krótki, abyśmy mogli Ci przyznać emeryturę, doliczymy Ci okresy ubezpieczenia z innych państw. Możemy doliczyć okresy z państw, w których pracowałeś, pod warunkiem, że są to państwa, z którymi Polska i Korea Południowa zawarły umowę o zabezpieczeniu społecznym. Są to:

Austria, Australia, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Hiszpania, Holandia, Kanada, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy, USA, Wielka Brytania, Quebec.

Ważne!
Doliczymy Twoje zagraniczne okresy ubezpieczenia, które nie pokrywają się z Twoimi polskimi okresami ubezpieczenia.

Przykład
Pan Kazimierz urodził się w 1948 r. Pracował 16 lat w Polsce, a od 10 lat w Korei Południowej. Jako mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949 r. musi mieć co najmniej 25 lat stażu ubezpieczeniowego, żeby dostać  emeryturę z ZUS. Okres ubezpieczenia w Polsce jest więc zbyt krótki. Dlatego do polskiego stażu ubezpieczeniowego pana Kazimierza doliczymy 10 lat pracy w Korei Południowej. W ten sposób pan Kazimierz uzyska emeryturę z ZUS. 

Jeśli Twój staż ubezpieczeniowy w Polsce wystarczy do przyznania emerytury z ZUS, to nie ma potrzeby, żeby doliczać Twoje zagraniczne okresy pracy.  

Przykład
Pani Monika urodziła się w 1948 r. Pracowała 21 lat w Polsce i 14 lat w Korei Południowej. Jako kobieta urodzona przed 1 stycznia 1949 r. musi mieć co najmniej 20 lat stażu ubezpieczenia, aby otrzymać emeryturę z ZUS. Okres ubezpieczenia pani Moniki w Polsce jest wystarczający, abyśmy przyznali jej tę emeryturę. Dlatego nie ma potrzeby, żeby doliczyć okresy pracy za granicą do polskiego stażu ubezpieczeniowego.

Sprawdź, jak obliczymy wysokość Twojej emerytury

Czy okresy ubezpieczenia w Korei Południowej mają wpływ na wysokość emerytury

Jeżeli Twój polski staż ubezpieczeniowy był za krótki, abyśmy przyznali Ci emeryturę, i musieliśmy doliczyć okresy ubezpieczenia w Korei Południowej, to uwzględnimy je również do obliczenia wysokości polskiej emerytury. Emeryturę obliczymy w proporcji, jako stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i zagranicznych okresów ubezpieczenia. Będziemy wypłacać emeryturę tylko za staż ubezpieczeniowy w Polsce. Za pracę w Korei Południowej możesz otrzymać emeryturę z koreańskiej instytucji ubezpieczeniowej.

Przykład
Pan Stanisław urodził się w 1948 r. Pracował 16 lat w Polsce i 20 lat w Korei Południowej. Jako mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949 r. musi mieć co najmniej 25 lat stażu ubezpieczenia, żeby dostać emeryturę z ZUS. Okres ubezpieczenia pana Stanisława w Polsce jest za krótki, abyśmy przyznali mu emeryturę. Dlatego do polskiego stażu ubezpieczenia doliczymy 20 lat pracy w Korei Południowej.

Panu Stanisławowi obliczymy emeryturę w proporcji polskich okresów ubezpieczenia (16 lat) do sumy polskich i koreańskich okresów ubezpieczenia (36 lat), czyli 16/36. W ten sposób obliczamy emeryturę proporcjonalną. Będziemy ją wypłacać panu Stanisławowi tylko za jego polskie okresy ubezpieczenia. Natomiast za jego pracę w Korei Południowej emeryturę będzie wypłacała koreańska instytucja ubezpieczeniowa.

Ważne!
Do obliczenia wysokości emerytury weźmiemy tylko Twoje zarobki za pracę w Polsce.

Czy musisz rozwiązać umowę o pracę w Korei Południowej, aby otrzymać emeryturę z ZUS

Abyśmy mogli wypłacać Ci emeryturę, musisz rozwiązać umowy o pracę ze wszystkimi pracodawcami. Jeśli tego nie zrobisz, przyznamy Ci emeryturę, ale nie podejmiemy jej wypłaty. Rozwiązać musisz również umowę o pracę z pracodawcą w Korei Południowej. Jeśli tego nie zrobisz, wstrzymamy wypłatę Twojej emerytury do czasu, aż rozwiążesz stosunek pracy i przedstawisz nam dokument, który to potwierdzi.

Jeśli otrzymasz już emeryturę z ZUS, możesz ponownie się zatrudnić, nawet u tego samego pracodawcy. Nadal będziemy wypłacać Ci emeryturę.