Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Formularze - umowa z Koreą Południową o zabezpieczeniu społecznym

Formularze - umowa z Koreą Południową o zabezpieczeniu społecznym

Wypełnij właściwy formularz o świadczenie z ZUS:

Ważne!
Do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

Dowiedz się więcej na temat dokumentów, które mogą potwierdzić Twoje zatrudnienie i zarobki uzyskiwane w Polsce.

Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dodatkowo:

Wypełnij również formularz o świadczenie z koreańskiej instytucji ubezpieczeniowej:

Do wniosku o koreańską rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz:

Ważne!
Do wniosku o koreańskie świadczenie dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie i wyliczenie Ci tego świadczenia z Korei Południowej.

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Korei Południowej

Wypełnij jeden z poniższych wniosków:

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające polskie okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) i wysokość wynagrodzenia, które osiągałeś w Polsce.

Do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS dołącz:

Ważne!
We wniosku wpisz swoje dane identyfikacyjne, m.in. numer PESEL. Jeżeli go nie masz, wpisz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (może być zagraniczny). Podaj nam również polski numer NIP, jeśli jest to Twój identyfikator podatkowy.

Gdzie znajdziesz potrzebne druki

Formularze wniosków o polskie i koreańskie świadczenia dostępne są:

  • w salach obsługi klienta w naszych placówkach,
  • na naszej stronie internetowej www.zus.pl  w zakładce „Wzory formularzy”,
  • na stronie internetowej koreańskiej instytucji ubezpieczeniowej www.nps.or.kr.