Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Renta rodzinna po osobach, które pracowały w Korei Południowej

Renta rodzinna po osobach, które pracowały w Korei Południowej

Kto może otrzymać rentę rodzinną z ZUS

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci była w jednej z następujących sytuacji:

  • miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej przez ZUS,
  • spełniała warunki do ustalenia emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej przez ZUS.

Ważne!
Przy ocenie prawa do renty przyjmujemy, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Dowiedz się więcej, na temat warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać rentę rodzinną.

Jak ustalimy rentę rodzinną po osobie, która pracowała w Korei Południowej

Jeśli zmarły, po którym ubiegasz się o rentę rodzinną, nie miał wystarczającego stażu ubezpieczenia w Polsce do emerytury lub renty, wówczas doliczymy okresy ubezpieczenia tej osoby w Korei Południowej.  

Okresy ubezpieczenia w Korei Południowej dodamy do polskich okresów ubezpieczenia zmarłego przy ustalaniu prawa do świadczenia, które przyznajemy na podstawie długości stażu ubezpieczenia, czyli:

W jakiej wysokości będziemy wypłacali Ci rentę rodzinną

Wysokość renty rodzinnej zależy od wysokości świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Renta wynosi:

  • 85% tego świadczenia – dla jednej osoby uprawnionej,
  • 90% tego świadczenia – dla dwóch osób uprawnionych,
  • 95% tego świadczenia – dla co najmniej trzech osób uprawnionych.

Jeśli Twój bliski w chwili śmierci spełniał warunki do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy dopiero po dodaniu koreańskich okresów ubezpieczenia, to obliczymy dla Ciebie rentę rodzinną w proporcji. Oznacza to, że do jej obliczenia ustalimy, jaki jest stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i koreańskich okresów ubezpieczenia.

Wypłacimy Ci rentę rodzinną tylko za polskie okresy ubezpieczenia zmarłego.

Ważne!
W Polsce wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna renta rodzinna, którą wypłacamy im w równych częściach.

Przykład
Pani Katarzyna (50 lata) po śmierci męża Józefa (60 lat) ubiega się o rentę rodzinną dla siebie i 15-letniego syna. Pan Józef przed śmiercią nie pobierał renty z tytułu niezdolności do pracy. Pracował w Polsce (4 lata) i w Korei Południowej (22 lata). W pierwszej kolejności ustalimy rentę z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwałaby panu Józefowi w dniu śmierci. Ponieważ polski okres ubezpieczenia pana Józefa był za krótki do przyznania renty, doliczymy jego koreańskie okresy ubezpieczenia. W tej sytuacji pani Katarzynie i jej synowi obliczymy rentę rodzinną jako stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i koreańskich okresów ubezpieczenia (4/26). Pani Katarzyna i jej syn otrzymają rentę rodzinną wynoszącą 90% renty z tytułu niezdolności, która przysługiwałaby panu Józefowi. Każde z nich otrzyma ½ tak obliczonej renty. Wypłacimy rentę rodzinną tylko za okres ubezpieczenia pana Józefa w Polsce, czyli za 4 lata. Za koreańskie okresy ubezpieczenia wdowa i jej syn mogą otrzymać rentę rodzinną z koreańskiej instytucji ubezpieczeniowej.

Czy możesz ubiegać się o rentę rodzinną z koreańskiej instytucji ubezpieczeniowej

Jeśli osoba, po której ubiegasz się o rentę rodzinną, pracowała w Polsce i w Korei Południowej, możesz uzyskać rentę rodzinną także z koreańskiej instytucji ubezpieczeniowej. Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek o koreańską rentę możesz złożyć za naszym pośrednictwem.

Przyznanie renty rodzinnej z ZUS nie wpływa na przyznanie świadczenia rentowego z Korei Południowej. Możesz więc pobierać dwa świadczenia – od nas oraz  z koreańskiej instytucji ubezpieczeniowej. Musisz jednak spełnić warunki wymagane do przyznania tych świadczeń, zarówno na podstawie przepisów obowiązujących w Polsce, jak i w Korei Południowej.