Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Pobieranie emerytury lub renty z USA a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Pobieranie emerytury lub renty z USA a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Jeśli pracowałeś w Polsce i w USA, możesz otrzymywać dwie emerytury lub renty – od nas i z amerykańskiej instytucji ubezpieczeniowej. Musisz jednak spełnić warunki do emerytury lub renty z każdego z tych państw. 

Ważne!
My wypłacimy Ci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast amerykańska instytucja wypłaci Ci świadczenie za okresy ubezpieczenia w USA.

Czy pobieranie amerykańskiej emerytury lub renty ma wpływ na Twoją emeryturę lub rentę z ZUS

To, że pobierasz emeryturę lub rentę z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych nie spowoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty z ZUS. Świadczenia z USA nie wpłyną również na zmniejszenie wysokości świadczeń, które Ci wypłacamy.