Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Pobieranie emerytury lub renty z ZUS, a wysokość amerykańskiej emerytury lub renty - WEP

Pobieranie emerytury lub renty z ZUS, a wysokość amerykańskiej emerytury lub renty - WEP

Jeżeli otrzymujesz emeryturę lub rentę, którą ustaliliśmy wyłącznie na podstawie polskiego okresu ubezpieczenia, w niektórych przypadkach może to powodować zmniejszenie Twojej emerytury amerykańskiej.

W USA obowiązuje ustawa Windfall Elimination Provision - WEP (Klauzula eliminująca nieoczekiwany dochód), która przewiduje redukcję amerykańskich świadczeń.

Kogo dotyczą przepisy WEP

Przepisy WEP dotyczą osób, które otrzymują:

  • amerykańską emeryturę lub rentę ustaloną na podstawie wyłącznie okresów ubezpieczenia w USA oraz
  • zagraniczną emeryturę lub rentę ustaloną na podstawie wyłącznie okresów ubezpieczenia w jednym państwie (np. polską emeryturę lub rentę ustaloną na podstawie wyłącznie polskich okresów ubezpieczenia).

Kogo nie dotyczą przepisy WEP

Przepisy WEP nie dotyczą osób, które otrzymują:

  • proporcjonalną amerykańską emeryturę lub rentę, ustaloną z tytułu łączonych okresów ubezpieczenia w USA i okresów ubezpieczenia w Polsce (nawet jeśli polska emerytura lub renta ustalona jest w pełnej wysokości na podstawie wyłącznie polskich okresów ubezpieczenia),
  • proporcjonalną polską emeryturę lub rentę, ustaloną z tytułu łączonych okresów ubezpieczenia w Polsce i w USA,
  • osób, które mają 30 lub więcej lat „znacznych zarobków” od których były odprowadzane składki do amerykańskiego systemu Social Security,
  • rent rodzinnych.

Ważne!
Zmniejszanie amerykańskiej emerytury lub renty  osobom, które jednocześnie otrzymują emeryturę lub rentę z innego kraju niż USA, wynika z wewnętrznych przepisów amerykańskich. Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA nie ma wpływu na wewnętrzne przepisy USA.

Szczegółowych informacji o zasadach zmniejszania emerytur lub rent amerykańskich możesz uzyskać w  Social Security Administration w USA.