Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji

Gdzie uzyskasz informacje o polskich emeryturach i rentach

Informacje dotyczące polskich świadczeń możesz uzyskać:

 • w najbliższej placówce ZUS,
 • na stronie internetowej www.zus.pl ,
 • w I Oddziale ZUS w Warszawie  Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych

  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

 • w Centrali ZUS w Departamencie Rent Zagranicznych

  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

      e-mail: drz@zus.pl

Gdzie uzyskasz informacje o emeryturach i rentach z USA

Informacje dotyczące emerytur i rent z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych, możesz uzyskać:

 • na stronie internetowej: http://www.ssa.gov/multilanguage/,
 • w Federal Benefits Unit (Federalne Biuro Świadczeń)
  Ambasada USA w Warszawie
  ul. Piękna 12
  00-539 Warszawa Polska
  tel.: +48/22 504 2112
  fax: +48/22 504 2281

      email: fbu.warsaw@ssa.gov

 • w Social Security Administration

  DIO – Totalization
  P.O. Box 17769

     Baltimore, MD 21235-7769