Ścieżka nawigacji

Świadczenie dla żołnierza górnika

Świadczenie dla żołnierza górnika

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby, która była żołnierzem:

  • zastępczej służby wojskowej, który w latach 1949–1959 był przymusowo zatrudniany w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych
  • z poboru w 1949 r., który był wcielony do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudniany w kopalniach węgla i kamieniołomach
  • przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek o świadczenie dla żołnierza górnika
  • zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres przymusowego zatrudniania w ramach zastępczej służby wojskowej, wydane przez wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy
  • oświadczenie potwierdzające brak ustalonego prawa do emerytury lub renty, świadczenia pieniężnego, ryczałtu energetycznego
  • oświadczenie potwierdzające pobieranie świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  W każdym czasie, najlepiej bezzwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego rodzaj i okres przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej wydanego przez wojskowego komendanta uzupełnień.

  Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

  Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Wypłata świadczenia dla żołnierza górnika następuje:

  • miesięcznie, wraz z wypłatą emerytury lub renty
  • kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału – osobie mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, której wypłata została zawieszona, lub osobie niemającej ustalonego prawa do emerytury lub renty albo osobie pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

  Uprawnionemu do świadczenia przysługuje również ryczałt energetyczny określony w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

  Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu - w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl
   • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz trybu postępowania przed tymi organami.

Pobierz PDF

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Świadczenie dla żołnierza górnika (PDF, 125 KB)