Wyjaśnienie ostatniej okoliczności

Wyjaśnienie ostatniej okoliczności

Jest niezbędne do wydania decyzji rozstrzygającej ostatnią kwestię konieczną do ustalenia uprawnień (braku uprawnień) do świadczenia lub jego wysokości.