WYMIERZENIE OPŁATY DODATKOWEJ

WYMIERZENIE OPŁATY DODATKOWEJ

Opłata dodatkowa z art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Jeśli nie opłacisz składek lub opłacisz je w zaniżonej wysokości, to możemy wymierzyć Ci opłatę dodatkową w wysokości do 100 % nieopłaconych składek.

Ważne! Opłata ma postać decyzji administracyjnej. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją, możesz złożyć odwołanie do sądu.

Podstawa prawna:
Art. 24 i 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz.300)