ZGŁOSZENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA DO SĄDU UPADŁOŚCIOWEGO

ZGŁOSZENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA DO SĄDU UPADŁOŚCIOWEGO

Jeśli jako płatnik składek nie regulujesz wymaganych zobowiązań i stałeś się dłużnikiem niewypłacalnym, możemy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wówczas cały Twój majątek ulegnie likwidacji poprzez jego sprzedaż, a z ceny sprzedaży pokryte zostanie zadłużenie. 

Wniosek jest składany do właściwego sądu upadłościowego, tj. sądu rejonowego - sądu gospodarczego.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.).