ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZMIANĘ WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZMIANĘ WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Jeżeli jesteś wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i pomimo wszczętej egzekucji należności nie zostały uregulowane w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji, to musisz liczyć się, że wpis w KRS zostanie uzupełniony na nasz wniosek o:

• datę wszczęcia egzekucji należności,
• wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot,
• datę i sposób zakończenia egzekucji.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986, z późn. zm.)