Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - N

Najniższe świadczenie

Kwota najniższego gwarantowanego świadczenia emerytalno-rentowego, czyli emerytury, renty itd.; ogłaszana corocznie w Monitorze Polskim w formie komunikatu Prezesa ZUS.

See other