Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - N

Nowa emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalana według nowych zasad

Przysługująca ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. po osiągnięciu wieku
emerytalnego, bez względu na wymiar udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych.

See other