Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - N

Niepełnosprawność

Trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub
długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.

See other