Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - N

Niedopłata składek

Opłacenie składek w niższej wysokości niż należna.

See other