Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - N

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Świadczenie przyznawane – po rozwiązaniu stosunku pracy i ukończeniu wymaganego wieku – nauczycielom, którzy mają co najmniej 30-letni staż ubezpieczeniowy, w tym przynajmniej 20 lat przepracowali jako nauczyciele.


See other