Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - N

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Państwowa jednostka organizacyjna pełniąca w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze składek na ubezpieczenie zdrowotne finansuje ubezpieczonym świadczenia zdrowotne i refunduje leki.


See other