Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - N

Niezdolność do pracy

Całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu.

See other