Breadcrumb

Navigation Menu

Emerytura dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948r. i pracowały na Ukrainie

Emerytura dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948r. i pracowały na Ukrainie

Jak ustalimy Ci emeryturę z ZUS, jeśli urodziłeś się po 1948 r.

Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r., przyznamy Ci emeryturę, gdy spełnisz następujące warunki:

  • osiągniesz powszechny wiek emerytalny, który w Polsce wynosi:
  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn,
  • masz opłacone w Polsce składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik, zleceniobiorca lub jako osoba, która prowadziła działalność pozarolniczą.

Emeryturę przyznamy od miesiąca, w którym złożysz wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna).

Czy doliczymy Ci do emerytury okresy ubezpieczenia na Ukrainie

Długość stażu ubezpieczeniowego nie ma znaczenia dla ustalenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. Dlatego nie ma potrzeby doliczenia Twoich zagranicznych okresów dla przyznania polskiej emerytury.

Jak obliczymy wysokość Twojej emerytury

Prawo do emerytury dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. nie zależy od długości stażu ubezpieczeniowego. Nie ma więc potrzeby doliczenia zagranicznych okresów.

Aby obliczyć Twoją emeryturę z ZUS, dodamy:

  • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na Twoim indywidualnym koncie w ZUS,
  • zwaloryzowany kapitał początkowy (ustalony za okresy ubezpieczenia przed 1 stycznia 1999 r.),
  • zwaloryzowane środki zapisane na subkoncie w ZUS (w tym również przeniesione z otwartego funduszu emerytalnego).

Następnie podzielimy uzyskaną w ten sposób kwotę przez średnie dalsze trwanie życia.

Dowiedz się więcej na temat obliczania emerytury dla osób urodzonych po 1948 r.

Jak ustalimy Ci emeryturę jeśli pracowałeś w szczególnych warunkach w Polsce i na Ukrainie

Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., możesz uzyskać emeryturę w niższym wieku niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Musisz jednak spełnić dodatkowe warunki dotyczące ogólnego stażu ubezpieczenia, w tym stażu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (np. nauczyciele, górnicy, marynarze).

Dowiedz się więcej na temat wcześniejszych emerytur dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.   

Kiedy uwzględnimy Twoje zagraniczne okresy do wcześniejszej emerytury

Jeśli Twój polski staż ubezpieczenia jest za krótki do przyznania Ci wcześniejszej emerytury, doliczymy Twoje okresy pracy na Ukrainie. Ukraińskie okresy ubezpieczenia możemy doliczyć do Twojego:

  • ogólnego stażu ubezpieczenia,
  • stażu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Ważne!
Uwzględnimy Twoje okresy pracy na Ukrainie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o ile taką pracę wykonywałeś również w Polsce.

Czy musisz rozwiązać umowę o pracę na Ukrainie, aby otrzymać emeryturę z ZUS

Abyśmy  mogli wypłacać Ci emeryturę, musisz rozwiązać umowy o pracę ze wszystkimi pracodawcami. Jeśli tego nie zrobisz, przyznamy Ci emeryturę, ale nie podejmiemy jej wypłaty .  Rozwiązać musisz również umowę o pracę z pracodawcą na Ukrainie. Jeśli tego nie zrobisz, wstrzymamy wypłatę Twojej emerytury do czasu, aż rozwiążesz stosunek pracy i przedstawisz nam dokument, który to potwierdzi.

Jeśli otrzymasz już emeryturę z ZUS, możesz ponownie się zatrudnić, nawet u tego samego pracodawcy. Nadal będziemy wypłacać Ci emeryturę.