Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Pobieranie emerytury lub renty z Ukrainy a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Pobieranie emerytury lub renty z Ukrainy a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Jeśli pracowałeś w Polsce i na Ukrainie, możesz otrzymywać dwie emerytury lub renty – od nas i z ukraińskiej instytucji ubezpieczeniowej. Musisz jednak spełnić warunki do emerytury lub renty z każdego z tych miejsc. 

Ważne!
My wypłacimy Ci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast ukraińska instytucja wypłaci Ci świadczenie za okresy pracy na Ukrainie.

Czy pobieranie ukraińskiej emerytury lub renty ma wpływ na Twoją emeryturę lub rentę z ZUS

To, że pobierasz emeryturę lub rentę z ukraińskiego systemu zabezpieczenia społecznego nie spowoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty z ZUS. Ukraińskie świadczenia nie wpłyną również na zmniejszenie wysokości świadczeń, które Ci wypłacamy.