Breadcrumb

Navigation Menu

Renta rodzinna po osobach które pracowały w USA

Renta rodzinna po osobach które pracowały w USA

Kto może otrzymać rentę rodzinną z ZUS

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci była w jednej z następujących sytuacji:

  • miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej przez ZUS,
  • spełniała warunki do ustalenia emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej przez ZUS.

Ważne!
Przy ocenie prawa do renty przyjmujemy, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Dowiedz się więcej, na temat warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać rentę rodzinną.

Jak ustalimy rentę rodzinną po osobie, która pracowała w USA

Jeśli zmarły, po którym ubiegasz się o rentę rodzinną, nie miał wystarczającego stażu ubezpieczenia w Polsce do emerytury lub renty, wówczas doliczymy okresy ubezpieczenia tej osoby w USA.

Okresy ubezpieczenia w USA dodamy do polskich okresów ubezpieczenia zmarłego przy ustalaniu prawa do świadczenia, które przyznajemy na podstawie długości stażu ubezpieczenia, czyli:

W jakiej wysokości będziemy wypłacali Ci rentę rodzinną

Wysokość renty rodzinnej zależy od wysokości świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Renta wynosi:

  • 85% tego świadczenia – dla jednej osoby uprawnionej,
  • 90% tego świadczenia – dla dwóch osób uprawnionych,
  • 95% tego świadczenia – dla co najmniej trzech osób uprawnionych.

Jeśli Twój bliski w chwili śmierci spełniał warunki do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy dopiero po dodaniu amerykańskich okresów ubezpieczenia, to obliczymy dla Ciebie rentę rodzinną w proporcji. Oznacza to, że do jej obliczenia ustalimy, jaki jest stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i amerykańskich okresów ubezpieczenia.

Wypłacimy Ci rentę rodzinną tylko za polskie okresy ubezpieczenia zmarłego.

Ważne!
Polsce wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna renta rodzinna, którą wypłacamy im w równych częściach.

Przykład
Pani Jolanta (52 lata) po śmierci męża Krystiana (60 lat) ubiega się o rentę rodzinną dla siebie i 15-letniego syna. Pan Krystian przed śmiercią nie pobierał renty z tytułu niezdolności do pracy. Pracował w Polsce (4 lata) i w USA (21 lat).

W pierwszej kolejności ustalimy rentę z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwałaby panu Krystianowi w dniu śmierci. Ponieważ polski okres ubezpieczenia pana Krystiana był za krótki do przyznania renty, doliczymy jego amerykańskie okresy ubezpieczenia. W tej sytuacji pani Jolancie i jej synowi obliczymy rentę rodzinną jako stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i amerykańskich okresów ubezpieczenia (4/25). Pani Jolanta i jej syn otrzymają rentę rodzinną wynoszącą 90% renty z tytułu niezdolności, która przysługiwałaby panu Krystianowi. Każde z nich otrzyma ½ tak obliczonej renty. Wypłacimy rentę rodzinną tylko za okres ubezpieczenia pana Krystiana w Polsce, czyli za 4 lata. Za amerykańskie okresy ubezpieczenia wdowa i jej syn mogą ubiegać się o rentę na podstawie przepisów, które obowiązują w USA.

Czy możesz ubiegać się o rentę rodzinną z amerykańskiej instytucji ubezpieczeniowej

Jeśli osoba, po której ubiegasz o rentę rodzinną, pracowała w Polsce i w USA, możesz uzyskać rentę rodzinną z USA. Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek o tę rentę możesz złożyć za naszym pośrednictwem.

Przyznanie renty rodzinnej z ZUS nie wpływa na przyznanie świadczenia rentowego z USA. Możesz więc pobierać dwa świadczenia – od nas oraz z amerykańskiej instytucji ubezpieczeniowej. Musisz jednak spełniać warunki wymagane do przyznania tych świadczeń, zarówno na podstawie przepisów obowiązujacych w Polsce, jak i w USA.