Breadcrumb

Navigation Menu

Wypłata emerytury lub renty z ZUS osobom, które mieszkają w USA

Wypłata emerytury lub renty z ZUS osobom, które mieszkają w USA

Jak będziemy wypłacać Ci emeryturę lub rentę, jeśli mieszkasz w USA

Jeśli mieszkasz na stałe w USA, emeryturę lub rentę możemy wypłacać zgodnie z Twoją decyzją:

 • na Twój rachunek bankowy w USA,
 • na Twój rachunek bankowy w Polsce,
 • do rąk upoważnionej osoby mieszkającej w Polsce (drogą pocztową).

Wniosek o przekazywanie emerytury lub renty na Twój rachunek bankowy w USA możesz złożyć na formularzu EZZ -Wniosek o zmianę danych osobowych osoby zamieszkałej za granicą. Znajdziesz go na naszej stronie: www.zus.pl.

Wniosek EZZ możesz złożyć:

 • bezpośrednio w naszej placówce,
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE),
 • listownie do naszej placówki, która wypłaca Ci świadczenie.

Ważne!
Jeśli Twój bank przyjmuje przelewy realizowane w formie elektronicznego przelewu ACH „DIRECT DEPOSIT”, nie będziesz ponosił kosztów przekazywania emerytury lub renty do USA. 

Dlatego, ustal w banku w USA, w którym masz rachunek bankowy, czy realizuje przelewy  ACH „DIRECT DEPOSIT”. Jeśli tak, we wniosku wpisz:

 1. pełną nazwę właściciela rachunku,
 2. pełną nazwę banku macierzystego w USA,
 3. pełny adres banku macierzystego w USA,
 4. kod identyfikacyjny banku macierzystego w USA,
 5. numer rachunku bankowego,
 6. określenie rodzaju rachunku (checking – bieżący/ savings – oszczędnościowy).

Ważne!
Przy przelewach w formie  ACH „DIRECT DEPOSIT” nie uczestniczy bank pośredniczący (bank korespondent). 

Jeśli nie można na Twój rachunek bankowy dokonywać przelewów w formie  ACH „DIRECT DEPOSIT”, wówczas we wniosku wpisujesz dane, które są wymienione w punktach 1-5.

Jeżeli bank prowadzący Twój rachunek korzysta z usług banku pośredniczącego, oprócz danych wymienionych w punktach 1-5 dodatkowo wskaż:

 • nazwę banku pośredniczącego,
 • adres banku pośredniczącego,
 • kod identyfikacyjny banku pośredniczącego.

Ważne!
Twoją emeryturę lub rentę przekażemy na rachunek bankowy w USA po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy w Polsce.

Emeryturę lub rentę będziemy wypłacać Ci co miesiąc w dniu wskazanym w decyzji jako termin płatności świadczenia.

Czy jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, jeśli mieszkasz w USA

Jeśli mieszkasz w USA i pobierasz emeryturę lub rentę z ZUS, to nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce. Dlatego z Twojego świadczenia nie potrącamy składki na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ).

Ważne!
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i przeniesiesz swoje miejsce zamieszkania z Polski do USA, to wyrejestrujemy Cię z ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

Jeśli powrócisz na stałe z USA do Polski, to zgłosimy Cię do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ i rozpoczniemy potrącanie z Twojej emerytury lub renty składki na ubezpieczenie zdrowotne.