Korea Południowa

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

PL-KR 5

Wniosek PL-KR 5

Wniosek o świadczenia koreańskie na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Republiką Korei a Rzecząpospolitą Polską

KR-PL 7

Wniosek KR-PL 7

Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego

KR-PL 6

Wniosek KR-PL 6

Wniosek o polską rentę rodzinną

KR-PL 5

Wniosek KR-PL 5

Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy

PL-KR 5A

Raport PL-KR 5A

"Raport medyczny"

KR-PL 5A

Opinia KR-PL 5A

Opinia lekarska

PL-KR 1

Zaświadczenie PL-KR 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Koreą
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS