Ścieżka nawigacji

25 kwietnia 2017

25 kwietnia 2017

25 kwietnia 2017, wtorekalt

Program konferencji z okazji 40-lecia stosowania polsko-niemieckiej Umowy o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym

ADEKWATNOŚĆ SYSTEMÓW EMERYTALNYCH

9.00−10.50        SESJA III – ZMIANY NA RYNKU PRACY I ICH WPŁYW NA SYSTEMY EMERYTALNE

Moderator sesji: prof. dr Ulrich Becker, Instytut Maksa Plancka, Monachium

9.00−9.30          Jak zatroszczyć się o zabezpieczenie na starość osób o niskich dochodach (perspektywa pracujących)

dr Jarosław Oczki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Ulrich Walwei, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

9.30−10.00        Kompensowanie w systemach emerytalnych okresów poza zatrudnieniem poświęconych opiece nad dziećmi i chorymi członkami rodziny

dr Anna Kurowska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr Frauke Brosius-Gersdorf, Uniwersytet Leibniza, Hanower

10.00−10.30     Co to jest „właściwy” wiek emerytalny? Związek między demografią, warunkami pracy, stanem zdrowia. Rola rent inwalidzkich

Hanna Zalewska, Dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS

prof. dr Axel Börsch-Supan, Instytut Maksa Plancka, Monachium

10.30−10.50     Dyskusja

10.50−11.25     Przerwa kawowa

11.25−12.40     SESJA III cd.

Moderator sesji: Dorota Bieniasz, Członek Zarządu ZUS

11.25−12.10     Jak zapewnić adekwatne świadczenia emerytalne pracownikom migrującym? Rola koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Robert Wójcik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

prof. dr Maximilian Fuchs, Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt

Świadczenia emerytalne dla pracowników migrujących do Polski z państw trzecich

dr Beata Samoraj-Charitonow, Uniwersytet Warszawski

12.10−12.30     Dyskusja

12.30−12.40     Podsumowanie: prof. dr Ulrich Becker i Dorota Bieniasz

12.40−12.50     Zakończenie konferencji: prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS

13.00−14.00     Obiad