Centrum Obsługi Telefonicznej
22 560 16 00 *

* koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym

Po połączeniu usłyszysz komunikat powitalny. Możesz wybrać jedną z następujących opcji (wybierz w tym celu odpowiednią cyfrę na klawiaturze numerycznej telefonu):

1 – możesz odsłuchać komunikaty informacyjne z wybranego zakresu funkcjonowania ZUS
(24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),
2 – możesz się uwierzytelnić,
3 – uzyskasz dane adresowe placówek ZUS,
0 – połączysz się z konsultantem COT po wybraniu zakresu rozmowy.

Konsultanci COT są dostępni pon. - pt. w godz. 7.00 - 18.00.

Skontaktuj się z ZUS za pośrednictwem formularza

Formularz kontaktowy zapytania ogólnego 
Formularz kontaktowy zapytania ogólnego (w przeciwieństwie do poczty elektroniczna e-mail) gwarantuje bezpieczeństwo przekazywanych informacji. Dlatego możesz podać w nim swoje dane dotyczące Twojej sprawy.

Odpowiedź otrzymasz na podany w formularzu adres e-mail. Będzie ona zawierała informacje ogólne, bez danych szczegółowych z Twojego konta.

Dlatego, jeśli masz zarejestrowane konto na Platformie Usług Elektronicznych, a chcesz uzyskać szczegółowe informacje w swojej sprawie, skorzystaj z opcji „Zadaj pytanie ZUS”, która jest dostępna po zalogowaniu na konto.

Zadaj pytanie pracownikowi ZUS

 • Skontaktuj się z ZUS za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,

adres e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl
Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail należy kierować wszelkie pytania ogólne z zakresu działalności ZUS.

Poczta elektroniczna e-mail nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazywanych informacji, dlatego nie należy za jej pośrednictwem przekazywać informacji osobistych.

 • Czat z Konsultantem 

Usługa czasowo niedostępna.

Skontaktuj się z ZUS przez Skype

Skype: zus_centrum_obslugi_tel 

Aby skorzystać z usługi musisz mieć zainstalowany program Skype.

Połączenia wykonywane przez Skype są automatycznie kierowane do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Gdy nie możesz się połączyć, spróbuj ponownie za kilka minut.

Infolinia ZUS 22 560 16 00

Możesz wybrać profil tematyczny rozmowy:

Otrzymasz także informacje o sprawach związanych z orzecznictwem lekarskim, prewencją i rehabilitacją.

Ważne!
Pełne informacje w swojej sprawie uzyskasz przez telefon, jeżeli podasz identyfikator PUE i hasło (PIN) do COT. Jeżeli tego nie zrobisz, podamy Ci tylko informacje ogólne.

W trakcie rozmowy z konsultantem możesz przejść uwierzytelnienie za pomocą pytań zadawanych przez konsultanta. Będzie on mógł wtedy potwierdzić Twoje stwierdzenie lub mu zaprzeczyć albo udzielić Ci niektórych informacji z konta w ZUS.

 1. Pomoc techniczna – otrzymasz pomoc techniczną dotyczącą programu Płatnik i Platformy Usług Elektronicznych, w tym m.in.:
  • jak skonfigurować komputer w zależności od systemu operacyjnego,
  • jak zainstalować oprogramowanie,
  • jak zdefiniować profil użytkownika,
  • jak przygotowywać i wysyłać dokumenty i wnioski,
  • jak usunąć błędy i ich przyczyny (zwłaszcza błędy, przez które opóźnia się wysyłka do ZUS dokumentów rozliczeniowych) itp.
 2. Renty i emerytury – otrzymasz podstawowe informacje na temat emerytur i rent, w tym dotyczące m.in.:
  • rodzajów świadczeń,
  • warunków ich uzyskania,
  • zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
  • warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
  • zasad obliczania kapitału początkowego,
  • zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w zakresie emerytur i rent.
  • zasad uzyskania jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy
 3. Zasiłki – otrzymasz informacje na temat świadczeń krótkoterminowych, w tym dotyczące m.in.:
  • rodzajów zasiłków,
  • warunków ich uzyskania,
  • zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
  • warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
  • zagadnień dotyczących koordynacji  systemów ubezpieczeń społecznych w zakresie zasiłków.
 4. Informacje dla ubezpieczonych – otrzymasz informacje dotyczące m.in.:
  • rodzajów ubezpieczeń społecznych,
  • zasad podlegania tym ubezpieczeniom (w tym również ubezpieczeniu zdrowotnemu),
  • sposobu obliczania podstawy wymiaru składek i ich wysokości,
  • zasad zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowywania ubezpieczonych,
  • zasad uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych,
  • kwestii dotyczących ubezpieczeń osób migrujących, w tym poświadczania przebytych okresów ubezpieczenia.
 5. Informacje dla płatników – otrzymasz informacje dotyczące obowiązków płatnika składek, w tym m.in.:
  • zasad i terminów sporządzania i przekazywania dokumentów oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zasad rozliczania konta płatnika składek oraz wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, 
  • możliwości udzielenia pomocy płatnikom w trudnej sytuacji finansowej, tj. odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty, umorzenie,
  • zasad udzielania pomocy publicznej,
  • kwestii związanych z egzekucją należności na rzecz ZUS i innymi sankcjami wynikającymi z niewykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych.

      7. Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich – otrzymasz informacje dotyczące elektronicznych zwolnień lekarskich, w tym m.in.:

a) jako lekarz/asystent medyczny:

 • założenia konta PUE,
 • wystawiania e-ZLA,
 • certyfikatu ZUS,
 • wystawiania e-ZLA wtrybie alternatywnym,
 • anulowania e-ZLA,

b) jako płatnik składek:

 • założenia konta PUE z dostępem do elektronicznych zwolnień lekarskich,
 • eksportu e-ZLA,
 • raportów zbiorczych w sprawie e-ZLA,
 • wysyłki wniosków np. z-3, z-3a itd.,
 • ustawień powiadomień o wystawieniu przez lekarza e-ZLA,

c) jako ubezpieczony:

 • założenia konta PUE,
 • wysyłki wniosku o zasiłek chorobowy
 • ustawień powiadomień o wystawieniu przez lekarza e-ZLA.