Ścieżka nawigacji

Okresowa emerytura kapitałowa dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Okresowa emerytura kapitałowa dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Jesteś kobietą i urodziłaś się po 31 grudnia 1948 roku? Sprawdź, czy przysługuje Ci okresowa emerytura kapitałowa oraz na jakich zasadach ją przyznajemy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Komu przysługuje okresowa emerytura kapitałowa

  Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje kobietom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku oraz:

  • należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE),
  • ukończyły 60 lat (powszechny wiek emerytalny dla kobiet),
  • mają ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach,
  • mają na subkoncie w ZUS zapisaną sumę środków, która (w ostatnim dniu miesiąca przed miesiącem, w którym przyznaliśmy emeryturę na nowych zasadach) jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego.

  Przyznamy Ci okresową emeryturę kapitałową od dnia, w którym przyznaliśmy Ci emeryturę na nowych zasadach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Będziemy ją wypłacać razem z tą emeryturą.

  Jednym z warunków, które musisz spełnić, aby otrzymać okresową emeryturę kapitałową,jest odpowiednia suma środków na Twoim subkoncie w ZUS, która powinna być równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego. Oznacza to, że jeżeli ta kwota jest niższa, to nie przysługuje Ci okresowa emerytura kapitałowa. Od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego wynosi 6601,40 zł (20 x 330,07zł).

  Jeżeli masz za mało środków na subkoncie i z tego powodu nie przyznamy Ci okresowej emerytury kapitałowej, wówczas środki te doliczymy do podstawy, od której obliczamy Twoją emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak ustalamy wysokość okresowej emerytury kapitałowej

  Okresowa emerytura kapitałowa to wynik podzielenia środków zapisanych na Twoim subkoncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia osoby w Twoim wieku. Średnie dalsze trwania życia ustalane jest na podstawie tablic średniego dalszego trwania życia. Są one ogłaszane corocznie przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim” i obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Czy zawieszamy okresową emeryturę kapitałową, jeśli dalej pracujesz

  Jeśli bezpośrednio przed dniem, w którym nabyłaś  prawo do emerytury, będziesz zatrudniona, zawiesimy wypłatę Twojej emerytury. Wypłacimy ją i ponownie obliczymy jej wysokość, gdy złożysz wniosek o podjęcie wypłaty emerytury oraz dokument, który potwierdzi, że rozwiązałaś  stosunek pracy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Do kiedy przysługuje okresowa emerytura kapitałowa

  Prawo do okresowej emerytury kapitałowej przysługuje Ci do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny (czyli 65 lat), chyba że prawo to wygaśnie wcześniej. Jeśli prawo to wygaśnie wcześniej, to w dniu, w którym ukończysz 65 lat, z urzędu ponownie ustalimy wysokość Twojej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Twoje prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa:

  • jeśli umrzesz,
  • jeśli wyczerpią się środki zapisane na Twoim subkoncie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Czy zachowasz prawo do okresowej emerytury kapitałowej, jeśli przyznaliśmy Ci je przed 1 października 2017 roku

  W takim przypadku zachowasz prawo do tej emerytury aż do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny (ustalony według przepisów obowiązujących do 30 września 2017 r.) przewidziany dla mężczyzny, który urodził się w tym samym roku i miesiącu, co Ty. Chyba że Twoje prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygaśnie wcześniej.

  Możesz również złożyć wniosek o ponowne ustalenie emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. emerytury docelowej) przed tym terminem, pod warunkiem że ukończyłaś 65 lat. Jeśli nie złożysz takiego wniosku, to po dniu, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny, przeliczymy Twoją emeryturę z urzędu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kiedy i jak ponownie ustalamy wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wniosek (tzw. emerytury docelowej)

  Wysokość Twojej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to wynik podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku, który osiągnęłaś w dniu, w którym złożyłaś wniosek, według obowiązującej w tym dniu tablicy trwania życia. Emerytura w przeliczonej wysokości będzie Ci przysługiwać od miesiąca, w którym złożysz wniosek o jej przeliczenie, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ukończysz 65 lat.

  Na podstawę obliczenia emerytury składają się:

  • Twoje składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na Twoim indywidualnym koncie w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji,
  • Twój zwaloryzowany kapitał początkowy,
  • środki zapisane na Twoim subkoncie w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji.

  Emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po ponownym ustaleniu jej wysokości nie może być niższa od dotychczasowej sumy emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz okresowej emerytury kapitałowej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926)