Ścieżka nawigacji

Szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru renty dla osoby, która ukończyła 30 lat

Szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru renty dla osoby, która ukończyła 30 lat

Starasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, skończyłeś 30 lat a zarobki uzyskiwałeś krócej niż przez 10 kolejnych lat kalendarzowych? Dowiedz się jakie są szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru.

Jeżeli po ukończeniu 30 roku życia stałeś się niezdolny do pracy  i nie możesz udowodnić zarobków w kolejnych 10 latach wyłącznie z powodu:

  • pełnienia zastępczej służby wojskowej,
  • odbywania czynnej służby wojskowej lub
  • korzystania z urlopu wychowawczego,

to do obliczenia renty przyjmiemy Twój zarobek z faktycznego okresu zatrudnienia.  

Ważne! Ta zasada jest korzystna dla osób, które nie osiągały wynagrodzenia w ciągu
10 kolejnych lat.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251)