Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Co zrobić, gdy jesteś ubezpieczony w Polsce, a zachorujesz w Holandii

Co zrobić, gdy jesteś ubezpieczony w Polsce, a zachorujesz w Holandii

Jeśli jesteś ubezpieczony w Polsce i przebywasz w Holandii może zdarzyć się, że zachorujesz. Lekarze leczący w Holandii nie wystawiają zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Co zatem powinieneś zrobić, żeby ZUS lub pracodawca wypłacił zasiłek chorobowy w takiej sytuacji?

Jeśli jesteś osobą ubezpieczoną w Polsce i zachorujesz w czasie pobytu w Holandii powinieneś zwrócić się o wystawienie formularza E 116 NL przez lekarza instytucji holenderskiej UWV. Formularz ten jest równoważny z zaświadczeniem lekarskim, które jest dokumentem wymaganym do wypłaty świadczeń pieniężnych w razie choroby na podstawie polskich przepisów. Formularz ten złóż u swojego pracodawcy.

Lista terenowych biur UWV, które poświadczają formularze E 116 NL:

  1. UWV BZ Hengelo

Telefon: 074-750 2429 lub 750 2524

e-mail: HengeloFOZWArbointernationaal@uwv.nl

Adres: Beatrixstraat 9-13, Hengelo

  1. UWV BZ Heerlen

Telefon: 045- 570 2196 lub 570 2286

e-mail: BZHeerlenLBV-LNV@uwv.nl 

Adres: Schakelweg 5, Heerlen
(od maja 2018 r.)

  1. UWV BZ Breda

Telefon: 076 – 526 2346

e-mail: BijzonderZakenBelgieZW@uwv.nl

Adres: Chasséveld 17, Breda

  1. UWV BZ Amsterdam

Telefon: 0900 9294 (centrum kontaktu z klientem)

e-mail: zwarbo.buitenland@uwv.nl

Adres: Delflandlaan 3-5, Amsterdam

Podstawa prawna

art. 27 ust. 3 i 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1).