Ścieżka nawigacji

Niezrealizowane świadczenia

Niezrealizowane świadczenia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Niezrealizowane świadczenia

Niezrealizowane świadczenia

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ENS

  Wniosek ENS

  Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
  Aktualizacja formularza: 08 stycznia 2024 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS