Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością w placówkach ZUS

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością w placówkach ZUS

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i chcesz osobiście załatwić sprawę w ZUS? Sprawdź, jakie udogodnienia przygotowaliśmy dla Ciebie w placówce, do której się wybierasz. Piszemy też o ewentualnych utrudnieniach. Informacje znajdziesz poniżej na podstronie placówki.

Większość informacji jest istotna dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Piszemy również, jeśli w placówce jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących lub urządzenie ułatwiające osobom niewidomym albo słabowidzącym przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Staramy się, aby wszystkie miejsca, które mogą stanowić przeszkodę lub utrudnienie były odpowiednio oznakowane, np. kontrastowym kolorem.

Jeśli zajdzie konieczność ewakuacji, gdy akurat będziesz w placówce, nasze procedury i oznaczenia, w tym w Braille'u, pomogą Ci bezpiecznie opuścić budynek.

Do naszych placówek możesz wejść z psem asystującym.

Przy wejściu do naszego budynku znajdziesz kod QR. Przekieruje Cię on do informacji o udogodnieniach i barierach w tej placówce. Jeśli idziesz na badanie do lekarza orzecznika, przy wejściu również znajdziesz kod QR. Przekieruje Cię on do informacji o tym, jak dotrzeć do lekarza orzecznika.

Pętle indukcyjne w ZUS - lista jednostek (plik xlsx 21kb).

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością słuchu, kliknij poniższą ikonę ucha. Zostaniesz przekierowany do informacji o udogodnieniach dla Ciebie.

ikona ucha - symbol Systemu Pętli Induktofonicznej - przekierowanie do strony z informacjami o ZUS w polskim języku migowym PJM

Jakie informacje możesz uzyskać

Ważne dla Ciebie informacje podzieliliśmy na następujące grupy:

Obsługa klientów

W tym miejscu podajemy adres placówki i wyjaśniamy, jak została w niej zorganizowana obsługa klientów – czy klienci są obsługiwani w jednym budynku, czy w więcej niż jednym.

Jeżeli w danej placówce obsługujemy klientów w kilku budynkach, dowiesz się, który wybrać ze względu na rodzaj Twojej sprawy.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

Znajdziesz tu informacje, czy przed budynkiem są miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością. Jeżeli nie ma takich miejsc przed budynkiem, podajemy, gdzie najbliżej znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

oddział ZUS w Rybniku - miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością, w tle budynek oddziału  ZUS miejsca parkingowe  ZUS - miejsca parkingowe, na pierwszym palnie koperty, w tle stoi jeden samochód

Wejście do budynku

Podajemy tu informacje:

  • czy wejście do budynku jest z poziomu chodnika,
  • czy przy wejściu do budynku są schody, a jeśli tak, to jakie udogodnienia są zamontowane: pochylnia, winda zewnętrzna, platforma schodowa, transporter schodowy itp.,
  • jak uzyskać pomoc, jeżeli nie możesz sobie samodzielnie poradzić z dostaniem się do budynku.

wejście do oddziału ZUS w Chrzanowie - pochylnia wejście do oddziału ZUS - winda  wejście do ZUS z poziomu chodnika

Drzwi wejściowe do budynku

Dowiesz się, czy drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie, a jeżeli nie, jak możesz uzyskać pomoc w ich otwarciu.

oddział ZUS - automatyczne drzwi wejściowe do budynku  drzwi wejściowe do oddzialu ZUS, które nie otwieraja się automatycznie, zamonotwany jest dzwonek dla osob z niepełnopsrawnością wejście do ddziału ZUS, drzwi automatyczne

Wewnątrz budynku

Tutaj informujemy:

  • czy sala obsługi klientów znajduje się na parterze,
  • czy w budynku nie ma barier budowlanych, np. progów, stopni, śliskich nawierzchni, wąskich ciągów komunikacyjnych,
  • czy są dodatkowe drzwi do stanowisk obsługi klientów i czy są otwarte lub czy otwierają się automatycznie,
  • czy w budynku są inne utrudnienia komunikacyjne i co zrobić, aby uzyskać pomoc.

platorma schodowa wewnątrz budynkupochylnia wewnątrz budynkutransporter schodowy wewnątrz budynku

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Znajdziesz tu informację, czy w budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością i gdzie się ona znajduje.

Ważne! Jeżeli budynek nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchu, podajemy adres najbliższej placówki ZUS, w której bez trudności możesz załatwić sprawę.

Jak znaleźć odpowiednią placówkę

Wybierz z menu (bocznego albo pod tekstem) oddział, który Cię interesuje. Jeżeli szukasz inspektoratu lub biura terenowego, znajdziesz jego opis na liście rozwijanej pod danym oddziałem.